MENU

PSZOK

INFORMACJA

      W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii informujemy, że odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kole odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Prosimy o kontakt pod numerem (63) 27 22 139 w celu uzgodnienia terminu i godziny przywiezienia odpadów.

Ww. usługa obowiązuje od dnia 23.04.2020 r.
© 2020 MZUK Sp. z o.o.