MENU
Uwaga mieszkańcy Miasta Koła !
W harmonogramach wywozu odpadów w rejonie 2  zostały podane błędne terminy odbioru odpadów: bio, popiół. Jednocześnie informujemy, że prawidłowe harmonogramy będą dostarczone  mieszkańcom 11.08.2020r.
Poprawne harmonogramy są dostępne na naszej stronie WWW.
Przepraszamy za powstałe błędy w druku za 2019r. oraz dołożymy wszelkich starań , aby w przyszłości one nie nastąpiły.


APEL do mieszkańców m. Koła

Szanowni Państwo !

Kategorycznie zabrania się pozostawiania wszelkiego rodzaju kastratów i śmieci w obrębie budynków Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.
W dniach 4-5 lipca 2020, a więc w dniach wolnych od pracy KTOŚ podrzucił zużyty sprzęt pod budynki naszej spółki. Takie zachowanie jest NIEDOPUSZCZALNE I KARANE mandatem !!!  Będziemy prowadzić czynności zmierzające  do ustalenia sprawców wszelkich takich zdarzeń.
Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest od 7.00 do 15.00, a w środy do 17.00

                                            
Zarząd MZUK Sp. z o.o.


O firmie

Spółka powstała 01.10.2003r. i zajmuje się realizacją zadań przez Urząd Miasta w Kole oraz indywidualnymi realizacjami zadań z zakresu wywozu i zagospodarowania odpadów.

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

SEGREGUJ ŚMIECI, DBAJ O ŚRODOWISKO!!!

Kontakt

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dąbska 40K
62-600 Koło

tel. (063) 27-22-139
fax. (063) 27-22-139

e-mail: sekretariat.mzuk@kolo.pl
NIP: 666-19-68-463
REGON: 311601084

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 15.00

Odwiedź też

       

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

© 2020 MZUK Sp. z o.o.